Kontakt

Zakład DDD Fan Rat

Paweł Suchocki

ul.K.Wielkiego 2

16-400 Suwałki

tel: 504 137 363

e-mial : ddd.suwalki@wp.pl

nr konta BZWBK 61150017191017100576130000