Kontakt

Zakład DDD Fan Rat

Paweł Suchocki

Turówka Stara 5 ł

16-400 Suwałki

tel: 504 137 363

e-mial : ddd.suwalki@wp.pl

nr konta BZWBK 24109027760000000143337058